Към съдържанието

  •  

Плащания


Мерцедес-Бенц Клуб България е юридическо лице и като такова е регистрирано в Софийски градски съд. Когато извършвате плащане към клуба можете да получите приходен касов ордер, когато плащането е извършено от член на клуба или фактура, когато плащането е извършено от стопански субект или е изрично поискана.

За издаването на фактура е необходимо да предоставите предварително необходимите данни - име на лицето, ЕГН или Булстат, адрес, ако е юридическо лице - материално отговорно лице и данъчна регистрация.

Фактурите са т.нар. опростени фактури и върху сумите не се начислява ДДС на основание чл. 113 (9) от ЗДДС, тъй като юридическите лица с нестопанска цел не се регистрират по ДДС.


Методи за плащане


Предлагаме Ви седем различни метода за плащане:

  1. По банков път към сметката на клуба в Първа инвестиционна банка;
  2. Да платите от банкомат на БОРИКА;
  3. Да платите от банкомат на ДСК;
  4. Да платите чрез PayPal (временно не е достъпно);
  5. Да платите в Интернет чрез системата ePay.bg (временно не е достъпно);
  6. Да платите чрез EasyPay;
  7. Да платите с пощенски паричен превод в Еконт експрес;

Повече информация за всеки от методите можете да видите, като изберете съответния линк.