Към съдържанието

  •  Аха грешка в кода на баща ми!


Аха грешка в кода на баща ми!

На ред 2314! Трябва да е XOR, а не OR!


    • 0