Към съдържанието

  •  Аз ходя, той ходи, ние ходим


Аз ходя, той ходи, ние ходим

Баща ми, как е кръста?


    • 0