Към съдържанието

  •  Констативен Протокол за ПТП


Констативен Протокол за ПТП

    • 0

    Колеги това е Протокола за ПТП който трябва да се попълни от водачите,при ПТП в което има само имуществени вреди и водачите са длъжни съвместно да уведомят КАТ!
      • 0
    • Доклад