Към съдържанието

  •  Аз - пак там, на Китен.


Аз - пак там, на Китен.

Търся си нещо из багажника, пред квартирата ни в Китен, лято 2007.


    • 0