Към съдържанието

  •  

ALPINE

BECKER

BLAUPUNKT

BOSCH

BOSE

GRUNDIG

Аудио системи за Mercedes-Benz


В настоящия каталог сме се постарали да съберем на едно място възможно най-пълна информация за различните модели аудио системи, предимно от ранните поколения от 1980-те до края на миналия век. В момента каталогът не включва COMMAND системите, както и различните модели CD Changer-и, както и аудио системите монтирани на най-съвременните модели Mercedes-Benz. Въпреки това, с ваша помощ, каталогът може да бъде обогатяван с времето. Ако разполагате с информация за аудио система, която липсва в каталога, моля свържете се с администратора на форума, с някого от Управителния съвет на клуба или с член на модераторския екип.

В допълнение към каталога, на настоящата страница е събрана и максимално изчерпателна информация за няколко поколения аудио системи в автомобилите с марката Mercedes-Benz. В това число описание, спецификация, начин на свързване, въвеждане на кодове, снимки, документация, модели автомобили и друга информация.

Автомобилите Mercedes-Benz са били оборудвани фабрично с различни аудио системи през годините. Предпочитани марки са били Harman Becker (Германия), Alpine (Япония), BOSE (САЩ), BOSCH (Германия), Blaupunkt (Германия), Grundig (Германия) и други. Различните поколения автомобили са били оборудвани с различни стандарти за окабеляване и логика на аудио системите.

От 1981 г. до 1990 г. повечето автомобили Mercedes-Benz са оборудвани саудио системи - предимно радио приемник комбиниран с касетофон, с т.нар. 1DIN размер. Това е познатият и днес стандартен размер за автомобилни аудио системи. В този период най-разпространени са схемите, при които цялата аудио система е в един общ корпус включващ радио приемник, касетофон и усилвател за две или четири колони. Въпреки това, в някои случаи технологични ограничения налагат аудио системата да се състои от два компонента - единият представлява радио приемникът и касетофонът (като включват предусилвател) и в отделен модул е поместен усилвателят. Обикновено и двата компонента са разположени в арматурното табло, непосредствено един под друг.

През 1992 г. е представена първата версия на ISO 10487, стандарт по-известен като евробукса. Представлява стандартен куплунг за автомобилни аудио системи, който въвежда единен стандарт за окабеляване на автомобилите, така че да бъде лесна замяната на едни аудио компоненти с други. Стандартът включва два основни куплунга - единият позволява свързването на 4 независими озвучителни тела чрез 8 пина. Вторият куплунг включва 8 пина, където има обща маса, постоянно захрандаве от акумулатора, сигнал за подаване на контакт, сигнал за включени светлини, сигнал за скоростта на автомобила, сигнал за включване на задна предавка, сигнал за управление на електрическа сгъваема антера, сигнал за заглушаване на звука при разговор по телефон. От създаването си, стандартът е прилаган във всички автомобили Mercedes-Benz за европийския пазар, а по-късно и за северноамериканския. Всички аудио системи за Mercedes-Benz след 1992 г. са съобразени с този стандарт.

В периода 1991 г. - 1994 г. настъпват известни изменения в архитектурата на аудиоо системите монтирани в автомобилите Mercedes-Benz. Най-често те се състоят от два компонента - Head Unit - това е панелът за управление и касетофонът (по-рядко CD Player), който е със стандартен размер 1DIN и е монтиран на арматурното табло. Вторият компонент е Receiver, който включва тунера на радио приемника и усилвателя. Вторият компонент обикновено е разположен в багажника. Разделянето на компонентите е обусловено от няколко фактора. Разполагането на Receiver-а в багажника осигурява по-добра защита срещу кражба. Освен това тунерът е разположен физически по-близо до CD Changer-а, който също обикновено е разположен в багажника.

От 1994 г. до 1999 г. настъпва нов период в автомобилните аудио системи при Mercedes-Benz. Най-често срещаната конфигурация е аудио система в общ корпус със стандартен размер 1DIN, разположена директно на арматурното табло. Системата включва радио тунер с поне 4 честотни ленти, RDS, PTY и EON, касетофон или CD Player и връзка със CD Changer чрез аналогови медни кабели до багажника. Вграден усилвател за 4 колони с мощност в зависимост от модела между 25 и 45 вата за всеки канал.

Някои от моделите от тези поколения вече включват CAN-BUS шина. Това е високочестотна шина за комуникация между компонентите в автомобила. На практика почти всеки компонент в Mercedes-Benz в края на 90-те години се управлява през тази шина. Информацията, която се предава по шината е предимно сигнал за подаден контакт (включва аудио системата), включени светлини (включва осветлението на панела на аудио системата), инфорация за натискане на бутоните на волана, комюникацията на аудио системата с монтирана Hands Free система за телефон. При по-ранните версии просто заглушава звука в салона по време на разговор, а при по-модерните варианти и подава звука от телефона към предните колони на аудио системата. При Facelift моделите след 1997 г. - 1999 г. CAN-BUS шината има и обратна връзка, като аудио системата изпраща сигнал с информация, която да се изписва на големия дисплея на арматурното табло. При моделите с фабрична алармена система, CAN-BUS шината комуникира с аудио системата - при прекъсване на връзката между алармата и аудиото се включва сигнализацията, а при активна аларма, червеният светодиод на панела на аудио системата мига. Характерно за системите с CAN-BUS шина е, че могат да бъдат диагностицирани чрез Star Diagnosis при диагностика на автомобила. В по-модерните версии защитата против кражба също е базирана на CAN-BUS комуникацията, като аудио системата търси определен VIN номер на автомобила в който е монтирана. При необходимост от преместване на аудио системата в друг автомобил е необходимо преди демонтирануто да бъде "откачена" от автомобила (чрез програмиране от Star Diagnosis) и вече необвързаната аудио система може да бъде "закачена" в друг автомобил (отново чрез програмиране от star Diagnosis).

В края на 90-те години се появява и друго нововъведение в аудио системите на Mercedes-Benz - ринг от оптически влакна свързващи различните компоненти на аудио системата. Системата е известна още с наименованието D2B - Digital Distribution Bus. Представлява мрежа от оптически влакна свързващи отделните компоненти на аудио системата. Предпочетена е оптика пред комуникацията с медни кабели, тъй като през втората половина на 90-те години Mercedes-Benz преместват акумулатора от моторния отсек под задната седалка, а по-късно и в багажника. В резултат на това се налага прекарването на дебел проводник от акумулатора отзад за захранване на всички електрически компоненти в предната половина на автомобила. Този проводник създава силно електромагнитно поле. Ако проводниците за аудио системата се прекарат успоредно на този проводник има голяма опасност от индуциране на електричество да се получи изкривяване или смущение в аудио сигнала. Обикновено захранващият кабел се движи по десния борд на автомобила, докато кабелите за задните тонколони се движат по левия борд. Ако комуникацията със CD Changer се прекара успоредно на кабелите за задните тонколони - отново съществува опасност от смущения от индукция на електромагнитно поле. Именно затова инженерите от Mercedes-Benz избират оптиката, тъй като тя не се влияе от електромагнитни полета в автомобила.

При повечето стандартни конфигурации има само две влакна свързващи Head Unit (основния модул на таблото отпред) със CD Changer-а в багажника. При аудио системите от марката BOSE, предназначени за северноамериканския пазар, често усилвателят е отделен модул, който също комуникира с Head Unit-а с оптика. Други компоненти, които се свързват чред оптическата линия в автомобила са Tele Aid системата (за северноамериканския пазар), Linguatronic системата за гласови команди, GPS навигацията, видео и DVD плеъри, TV и DVB-T тунери, hands free системи за телефони, усилвател, CD Changer и други. Оптическите влакна са оранжеви на цвят, като всюка от тях има прозрачна леща в единия край и червена леща в другия край. Влакната са чупливи и не бива да се прегъват под остър ъгъл. Пречупеното оптическо влакно не може да се снади, както и самите влакна не могат да се скъсяват, наставят или удължават както медните кабели. При свързването на повече от две устройства в D2B мрежата, те се свързват в кръг (ринг). Червеният край на влакното се свърза с изхода от единия блок, докато прозрачния край на влакното се свързва с входа на втория блок, изходът на втория блок се свърза с входа на третия и т.н. докато рингът се затвори. Поради тази особеност на D2B оптиката - прекъсването дори на едно от влакната или отпадането на един от блоковете прекъсва изцяло комуникацията между всички компоненти на системата.

През 2004 г. - 2005 г. постепенно D2B системата е заменена от системата MOST (Media Oriented System Transport). Предимствата на новата система за комуникация между аудио компонентите в автомобила са, че MOST е стандартен протокол, който се използва както в автомобили, така и в жилищни сгради и се прилага, както от Mеrcedes-Benz, така и от множество други автомобилни марки, включително Audi, BMW, Hyundai, Jaguar, Lancia, Land Rover, Porsche, Toyota, Volkswagen, Skoda, Seat, Volvo и други. Прилагането на стандартен протокол за комуникация позволява множество производители на автомобилни аудио системи да предлагат различни съвместими един с друг или взаимозаменяеми компоненти, които да се използват в автомобила. Тъй като MOST системата е по-съвременна, тя вече предвижда освен пренос на аудио, глас и цифрова информация, предаване и на видео сигнал. MOST системата също е изградена във вид на пръстен и отново включва оптическивлакна. В по-късните си версии оптическите влакна са заменени от медни проводници за серийна комуникация.

Почти всички поколения автомобилни аудио системи монтирани в Mercedes-Benz до края на миналия век нямат предвидена възможност за AUX или вход за аудио сигнал от външен източник. Причината е, че ауддио системите се определят като High-end и се предполага, че собствениците на такъв клас автомобили и такъв тип аудио системи не биха правили компромис с качеството на звука от външен източник. Въпреки това натискът, предимно от страна на съвременните технологии и появата на различни цифрови компресирани аудио формати с относително високо качество като VBR MP3, ACC и OGG, както и масовото навлизане на мобилните устройства все повече налагат предвиждането на входен интерфейс за аудио от външен източник. За съжаление D2B е затворен стандарт, който се прилага изключително в автомобилните аудио системи за Mercedes-Benz и на практика на пазара почти не съществуват съвместими устройства, които да бъдат включвани в аудио инсталацията.

Междувременно през втората половина на 90-те години започват да навлизат ново поколение аудио системи, които съчетават освен озвучаване и други функции в автомобила - GPS навигация и видео. В по-ранните версии до 2003 г. обикновено навигационните системи са с относително малки екрани, като инструкциите за откриване на пътя са предимно звукови и с малко количество визуални маркери, които се изписват на дисплея на аудио системата или в краен случай на големия дисплея на арматурното табло на автомобила. По същото време се появяват и първите версии на COMMAND - комбинирана аудио, видео и навигационна система монтирана в различните модели на MErcedes-Benz от по-високите класове. Често тези системи надхвърлят по размер стандартните до този момент 1DIN. Въпреки това повечето от системите са с относително стандартни размери от 1.5DIN или 2DIN.

След масовото навлизане на отворения стандарт MOST, за да предпазят пазара си, Mercedes-Benz започват да монтират множество от аудио системи с нестандартни форми и размери, често индивидуално съобразени с особеностите на извивките на арматурното табло на автомобила, така че да няма възможност на това място лесно да се монтира друго устройство освен фабрично предвиденото. Често дисплеят е монтиран съвсем отделно от основния модул, като е комбиниран и с арматурното табло. Въпреки това MOST стандартът подволява относително лесно и на приемлива цена да се добавят компоненти като усилватели, CD Changer-и, GPS навигации, DVD видео плеъри, DVB-T приемници за цифрова телевизия, цифрови и сателитни радио приемници и други компоненти.

Защитата против кражби на аудио системите монтирани в Mercedes-Benz варира през годините, като различните модели включават различни компоненти. Най-ранните цифрови аудио системи включват 4 или 5 цифрен ПИН код. При прекъсване на постоянното захранване на аудио системата, при следващото ѝ включване се изисква въвеждането на кода. Ако кодът бъде сгрешен при въвеждането му - необходимо е да се изчака определено време. Всяко въвеждане на грешен код удвоява времето, което трябва да се чака до следващия опит за въвеждане, което прави налучкването на кода практически невъзможно. За съжаление, защитните кодове при някои модели могат да бъдат калкулирани по серийния номер на аудио системата, а при други могат да бъдат намерени в база данни по VIN номера на автомобила. При всички положения, защитните кодове се съхраняват в паметта на аудио системата и могат да бъдат прочетени и разкодирани от техник с помощта на специализиран хардуер и софтуер. При някои модели, особено за европейския пазар, в допълнение към кода са правени и падащи панели, които могат да бъдат свалени от основната аудио система. Както добре знаем, тези защити не са особено ефективни, тъй като на черния пазар еднакво добре се пласират както аудио системи с липсващи панели, така и само панели за различни модели аудио системи.

Някои от моделите имат по-сложна защита базирана на обвързване на аудио системата с компонентите в автомобила. За да бъде възможно това, тези модели задължително разполагат с CAN-BUS шина. Преместването на системата от един автомобил в друг не е невъзможно, но задължително изисква наличието и на двата автомобила, с ключове за контакт и специализирано сервизно оборудване на диагностика на автомобила. Не на последно място - такива системи могат да бъдат монтирани единствено в друг автомобил от марката Mercedes-Benz. Моделите с CAN-BUS шина често имат и комуникация с фабрично монтираната алармена система в автомобила.

Като допълнителна предпазна мярка срещу кражба, някои аудио системи се състоят от множество компоненти, които са монтирани на различни места в автомобила и бързото им демонтиране е невъзможно, заедно със сложното окабеляване между отделните компоненти, на практика кражбата става прекалено комплесна и безсмислена. Повечето съвременни модели аудио системи за Mercedes-Benz разчитат едновременно на комбинация от различни механизми за защита против кражба.