Към съдържанието

  •  

Помощна тема: Санкции и наказания


При нарушаване на правилата на форумите, се налагат наказания, които се определят от модераторския екип:
  • Предупреждение от модератор;
  • Изтриване, редактиране или преместване на тема;
  • Налагане на преглед от модератор преди публикуване;
  • Временна забрана за писане във форумите;
  • Временно или постоянно ограничаване на достъпа (като крайна мярка);
В случаите на системно нарушаване на правилата от един и същ потребител, след обсъждане с Управителния съвет на клуба, се налагат и по-тежки наказания, като временно или постоянно ограничаване на достъпа до форумите.

Опитите да бъде заобиколено наказание, чрез регистриране на друго потребителско име се наказват еквивалентно на предишните наложени наказания.

Спазването на правилата във форумите е цивилизованият начин всички участници да получават удовлетворение от времето, което прекарват заедно. Модераторите са свободно избрани и на тях е гласувано доверие и е поверена отговорност. Когато е наложено наказание от модератор, с което не сте съгласни, то остава в сила до преразглеждане на случая. Благодарим ви за разбирането и съдействието.